045 528 21 85 info@kdvdebereboot.nl

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden vanaf het moment dat u weet dat u in verwachting bent. We vangen kinderen op die tussen 6 weken en 4 jaar oud zijn.

Rondleiding

Tijdens de rondleiding maken we u wegwijs op De Bereboot, heeft u de gelegenheid om vragen te stellen en hopen wij u uiteraard enthousiast te krijgen om ook uw kind aan boord te laten komen.

Tijdens de rondleiding krijgt u een formulier mee waarmee uw kind kan worden aangemeld.

Plaatsingscontract

U ontvangt voor de eerste opvangdag een plaatsingscontract van ons. Hierin staan het tarief en de opvanguren vermeld en de voorwaarden waar u en De Bereboot aan dienen te voldoen.

Tijdens het intakegesprek nemen we de persoonlijke gegevens en informatie rondom uw kind door en dan is alles gereed voor de plaatsing van uw kind!

Proefdraaien

Uw kind komt vóór de eerste opvangdag een paar uurtjes “oefenen”. Zo raakt uw kind spelenderwijs vertrouwd met de nieuwe omgeving! Wij stemmen het oefenen van het kind af op de behoefte van het kind.

Beëindiging of wijziging

De laatste dag van de maand dat uw kind 4 jaar wordt, eindigt automatisch het plaatsingscontract. Uw kind gaat vanaf dat moment naar de basisschool. Uitzonderingen hierop, in verband met schoolvakanties bijvoorbeeld, dienen tijdig vooraf kenbaar gemaakt te worden.

Wilt u het plaatsingscontract eerder beëindigen of wijzigen? Houdt u dan rekening met een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging of wijziging dient schriftelijk/per mail te gebeuren en gaat in per de eerste van de maand.