045 528 21 85 info@kdvdebereboot.nl

Onze Groepen

Altijd een bekend gezicht bij de Bereboot!

De Bereboot biedt momenteel kinderopvang in 2 groepen aan: een babygroep (0-2 jaar) en een peutergroep (2-4 jaar). We werken met een vast team en regelen vervanging door ziekte of verlof zo veel mogelijk intern op om deze vastigheid te kunnen blijven garanderen.

De baby`s en dreumesen worden opgevangen bij de Pippeloentjes. De baby`s worden volgens hun eigen eet – en slaapritme verzorgd. Moeders hebben de gelegenheid om hun baby zelf te komen voeden. Wij maken daarvoor ruimte. De grotere baby`s en dreumesen volgen de dagindeling van de groep. Er wordt op vaste tijden samen gegeten en de kinderen slapen volgens hun eigen slaapritme. Daarnaast worden uiteenlopende gerichte activiteiten aangeboden zoals bijvoorbeeld verven, spelen met zand of scheerschuim. Vanaf 2 jaar stromen de kinderen door naar de peuters.

De peuters worden opgevangen bij de Kapiteintjes. Hier is sprake van een dagindeling waarin alle kinderen van deze leeftijd mee kunnen gaan. Een dagelijks terugkerende activiteit is een wandeling door het prachtige Adelante park dat in elk seizoen een wandeling waard is. Er wordt gewerkt met thema’s waarvan ouders op de hoogte gehouden worden en we proberen een rol te vervullen in de voorbereiding van de kinderen op school in sociaal opzicht.

Gezamenlijke visie

Vanuit een gezamenlijke visie zetten onze pedagogisch medewerkers zich in voor een veilige, vertrouwde en uitdagende opvang van uw kind. Zij hanteren de regels en afspraken die we als team maken en zorgen voor een prettige sfeer waarin de kinderen zich op hun gemak voelen.