045 528 21 85 info@kdvdebereboot.nl

Logopedische ondersteuning

Logopedische ondersteuning

KDV de Bereboot

Het is bekend dat een goede spraak- / taalontwikkeling op vroege leeftijd van groot belang is voor de totale ontwikkeling van het kind en ook voor het latere leerproces. Het tijdig opsporen en begeleiden van een spraak- / taalontwikkeling die niet naar verwachting verloopt, is daarom belangrijk. Wij volgen de spraak- en taalontwikkeling van uw kind op de voet. Met drie jaar wordt uw kind gescreend op de spraak- en taalontwikkeling en in samenwerking met een logopediste wordt gekeken of de ontwikkeling naar verwachting verloopt of dat extra ondersteuning wenselijk of nodig is.