045 528 21 85 info@kdvdebereboot.nl

Wat wij bieden

Pedagogisch beleidsplan

KDV de Bereboot

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft uitvoerig hoe wij op De Bereboot zorg dragen voor een optimale ontwikkeling van uw kind(eren). Naast het pedagogisch beleidsplan houden wij graag rekening met de wensen van u en uw kind. Met name bij de kleinsten in onze opvang is het persoonlijk schema leidend.

Onze medewerkers passen de visie uit het pedagogisch beleidsplan toe en houden zich aan gemaakte afspraken die hieruit voortvloeien. Dit plan wordt momenteel geëvalueerd en waar nodig aangepast naar de dagelijkse werkwijze die gehanteerd wordt binnen De Bereboot anno 2020/2021.